ORDIN

privind convocarea în şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău
Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. 66 / 01.03.2021;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 6259/18.04.2024.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 25.04.2024, ora 11:00.  Lucrările şedinţei vor avea loc în Sala “Dimitrie Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

  1. Situația accidentelor de muncă și a bolilor profesionale înregistrate în anul 2023 la nivelul județului Buzău – disponibilă aici

Raport privind respectarea legislației în domeniul relațiilor de muncă cu privire la reducerea continuă a muncii nedeclarate în anul 2023, la nivelul județului Buzău – disponibil aici

Prezintă: Chitacu Bogdan  – Inspector şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău

  1. Raport privind verificarea UAT-urilor cu privire la îndeplinirea condițiilor minime necesare pentru intervenția în caz de urgență epidemiologică sanitară veterinară, pe trimestrul I anul 2024.

Prezintă: Dragnea Adonis Laurenţiu – Director executiv, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Protecția Alimentelor Buzău – disponibil aici

 

  1. Raport privind rezultatul verificărilor efectuate în vederea supravegherii condițiilor de depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare și nealimentare tradiționale în perioada Sărbătorilor Pascale.
    Prezintă: Ungureanu Cristina – Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică Buzău – disponibil aici

 

  1. Verificarea respectării prevederilor legale, conformitatea și modul de etichetare, prezentare publicitară și comercializare a produselor alimentare specifice Sărbătorilor Pascale: carne preambalată, ouă, vopsea de ouă, ciocolată și produse din cacao (tablete și figurine pe bază de cacao și grăsimi vegetale), produse de patiserie (cozonac, pască, chec, fursecuri…) vin.

Prezintă: Coman Eduard Valentin – Comisar şef adjunct, Comisariatul Judetean pentru Protecţia Consumatorilor Buzău – disponibil aici

 

  1. Informare privind măsurile dispuse în vederea supravegherii condițiilor de desfacere a produselor alimentare tradiționale în perioada premergătoare, în timpul, cât și după Sărbătorile Pascale la nivelul județului Buzău.
    Prezintă: Florea Cosmin Nicolae  – Director executiv, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău – disponibil aici

 

  1. Informare privind participarea în sistem integrat, a structurilor M.A.I. din județul Buzău pentru asigurarea ordinii publice și creșterea gradului de siguranță a cetățeanului în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale.

Prezintă: Cueru Virgil – Inspector şef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău – disponibil aici

Constantin Octavian – Inspector şef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău – disponibil aici

Pascu Mihail Loren – Prim adjunct al Inspectorului şef, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Neron Lupaşcu” Buzău – disponibil aici

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, octualizat prin Ordinul Prefectului nr. 30/16.01.2024, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

 

P R E F E C T

Daniel-Marian ȚICLEA

 

 

Contrasemnează,

Secretar General,

Nicolae Piron

 

 

Avizat pentru legalitate,

Șef Serviciu,

Ramona Hogea

 

 

 

 

Buzău 18.04.2024

Nr.  331