ACTIVITATEA BIROULUI TERITORIAL PLOIEȘTI A INSTITUȚIEI AVOCATUL POPORULUI PE ANUL 2022

Instituția Avocatul Poporului este autoritate publică autonomă și independentă față de orice altă autoritate publică și are drept scop apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile publice.

Instituția este organizată și funcționează în baza Legii nr. 35/1997 și are drept scop apărarea drepturilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile administrației publice, contribuind la soluționarea conflictelor, prin mediere și dialog.

Petițiile adresate Avocatului Poporului sunt scutite de taxa de timbru, iar autoritățile administrației publice sunt obligate să asigure Avocatului Poporului sprijinul necesar în exercitarea atribuțiilor sale.

Instituția Avocatul Poporului are sediul central în București, str. George Vraca, nr. 8, sector 1, iar în teritoriu funcționează 15 birouri teritoriale, printre care și Biroul Teritorial Ploiești, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2-4, intrarea H, camera 155, județul Prahova, având în competența sa teritorială județele Prahova, Buzău și Dâmbovița.

Activitatea Biroului Teritorial Ploiești se desfășoară la sediul din Ploiești, însă lunar reprezentanții biroului se deplasează în județele arondate pentru a primi audiențe și petiții.

În anul 2022 la Biroul Teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului au fost primiți în audiență 768 de cetățeni, au fost depuse 270 de petiții și au fost primite 934 de apeluri telefonice. De asemenea, au fost înregistrate 86 de sesizări din oficiu, au fost efectuate 20 de anchete proprii și au fost emise 8 recomandări pentru remedierea deficiențelor constatate de reprezentanții acestui birou.

Situația activității din anul 2022, pentru județele din competența Biroului Teritorial Ploiești se prezintă astfel:

Total                       Prahova             Buzău               Dâmboviţa

Audienţe                       768                            543                   107                        118

Petiţii primite                270                            168                     52                          50

Apeluri telefonice         934                             636                  149                        149

Sesizări din oficiu           86                              42                     20                          24

Anchete proprii              20                               12                       5                            3

Recomandări                    8                                 4                       2                            2

 

Prin petițiile formulate, cetățenii au sesizat faptul că autoritățile fie nu au răspuns în termenul legal cererilor depuse de aceștia, fie răspunsurile au fost formale sau nefavorabile, fiind lezate astfel drepturile lor constituționale. Cele mai multe nemulțumiri au vizat încălcări ale dreptului de petiționare, dreptului de proprietate privată, accesul liber la justiție, nivelul de trai, nemulțumiri cu privire la acordarea sau stabilirea drepturilor de pensie, dreptul la muncă și protecție socială a muncii, protecția persoanelor cu handicap, protecția copiilor și a tinerilor, contribuțiile financiare.

Sesizările din oficiu au vizat încălcări ale art. 22, art.34, art. 35, art. 47, art. 49 și art. 50 din Constituția României, au avut la bază aspecte difuzate în mass-media, iar pentru clarificarea acestora au fost efectuate demersuri scrise sau anchete proprii. În cazurile în care, în urma verificărilor efectuate, au fost constatate deficiențe, Avocatul Poporului a emis recomandări pentru  remedierea acestora.

Anchetele proprii au fost efectuate la diverse autorități fie pentru clarificarea unor situații sesizate de către petenți, fie pentru clarificări în cadrul soluționării sesizărilor din oficiu și au vizat încălcări ale art. 34, art. 56 și art. 49 din Constituția României.

Dintre autoritățile publice la care au fost efectuate demersuri scrise sau anchete, menționăm: Casa de Pensii Dâmbovița, Casa de Pensii Prahova, Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița,

Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, Primăria comunei Ariceștii-Rahtivani și Primăria comunei Păcureți din județul Prahova, Spitalul Județean de Urgență Ploiești, Primăria orașului Pogoanele, județul Buzău, SC Servicii Gospodărire Urbană SRL Ploiești, Spitalul de Psihiatrie Voila-Câmpina, județul Prahova, Spitalul de Pediatrie Ploiești, Casa de Cultură „I.L.Caragiale” Ploiești, Primăria orașului Bușteni, județul Prahova, Penitenciarul Ploiești, Școala Gimnazială Niculești, județul Dâmbovița, Școala Gimnazială nr. 11 Buzău, Școala Gimnazială Dărmănești, județul Dâmbovița, Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Ploiești, Colegiul Economic Buzău, Școala Gimnazială „I.A.Bassarabescu”, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Buzău, Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” din Târgoviște, județul Dâmbovița.

Pentru cei interesați, reamintim că Biroul Teritorial Ploieşti al instituţiei Avocatul Poporului are sediul în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2-4, intrarea H, camera 155; tel./fax – 0244.593.227, programul de audienţe: luni-joi – orele 09,00-16,00, vineri – orele 09,00-14,00, iar petiţiile pot fi trimise și prin poştă, prin e-mail la adresa avpprahova@avp.ro sau prin fax. Menționăm că petițiile adresate instituției Avocatul Poporului sunt scutite de taxe de timbru, iar audiențele sunt gratuite.

De asemenea, vă invităm să accesaţi site-ul instituţiei Avocatul Poporului la adresa www.avp.ro, care conţine informaţii detalitate cu privire la activitatea instituției.

 

  Adjunct al Avocatul Poporului,

    Molnar Zsolt