Reabilitare Palat Administrativ, sediul Instituției Prefectului – Județul Buzău

Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul ”Reabilitare Palat Administrativ (Corp C1, Corp C2), sediul Instituției Prefectului – Județul Buzău”

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

 

Marți, 16 ianuarie 2023, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Reabilitare Palat Administrativ (Corp C1, Corp C2), sediul Instituției Prefectului–Județul Buzău”, cod C5-B2.1.b-94, valoarea totală estimată a proiectului fiind de 21.750.598, 49 lei (cu TVA).

Apelul de proiecte este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și este finanțat din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), și din fonduri naționale. Beneficiarul final al proiectului este Instituția Prefectului – Județul Buzău, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne (lider de proiect).

Finanțarea europeană este asigurată prin Componenta 5 a PNRR, Valul Renovării, Operațiunea Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădiriilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B2.1/1, runda 1, valoarea maximă eligibilă a proiectului fiind de 12.890.206,13 lei (cu TVA).

Prin investițiile propuse se vor realiza estimativ următoarele lucrări:

 • reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii
 • instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, prin utilizarea surselor regenerabile de energie
 • sisteme eficiente de climatizare/ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior
 • modernizarea sistemului de iluminat și refacerea întregii izolații (termice și hidrofuge)
 • montarea unor sisteme inteligente de gestionare a consumurilor energetice
 • asigurarea reducerii riscului la incendiu.

Prin lucrările de investiții aprobate la finanțare prin PNRR, estimăm că se va asigura:

 • reducerea costurilor pentru plata consumului de energie electrică și termică
 • scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile
 • scăderea consumului anual de energie primară pentru încălzire și pentru răcire
 • eliminarea pericolului de incendiu întreținut de starea proastă a instalațiilor electrice existente
 • reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.

În urma implementării investițiilor aprobate spre finanțare, sediul Instituției Prefectului – Județul Buzău va trece de la clasa energetică C la clasa energetică A.

Conform contractului, perioada de implementare a proiectului este de 24 luni de la data semnării contractului de finanțare, respectiv 16.01.2023, cu respectarea termenului-limită de 30 iunie 2026, care nu poate fi depășit.

Date de contact: Instituția Prefectului – Județul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, Buzău, Județul Buzău● Tel.: 0238.710.609 ● Fax 0238.721.694 ● Web: www.prefecturabuzau.ro ●    E-mail: prefect@prefecturabuzau.ro

Descarcă varianta pdf