Depunerea proiectului pe ”Valul Renovării” componenta 5 a PNRR, privind reabilitarea Palatului Administrativ, sediul Instituției Prefectului Buzău

Prefectul județului Buzău, Daniel-Marian Țiclea, a depus, miercuri 25 mai 2022,  alături de echipa de implementare a proiectelor din cadrul Instituției Prefectului – Județul Buzău, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, cererea de finanțare pentru proiectul Reabilitării Palatului Administrativ al județului Buzău, în valoare totală de 2.200.440 de euro (10.832.105,98 lei).

Proiectul poartă titlul oficial  ”Reabililitare Palat Administrativ (Corp C1 și Corp C2), sediul Instituției Prefectului-Județul Buzău” și a fost conceput pe coordonatele Componentei 5 – Valul Renovării – din Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 – Renovarea energetică moderată a clădirilor publice. Este vorba despre cea mai amplă intervenție de reabilitare asupra Casei Albe, de la construire până în prezent.   După încărcarea cu succes a cererii de finanțare și a documentelor solicitate prin Ghidul specific corespunzător apelului de proiecte menționat, urmează etapa de verificare a cererii de finanțare, cu termen estimat de finalizare pe data de 31 iulie 2022, în urma căreia beneficiarul va fi notificat cu privire la aprobarea proiectului.

Imobilul care se dorește a fi reabilitat a fost construit în perioada 1968-1970, respectându-se normativele în vigoare de la acea dată, fiind recepționat în anul 1970. Sunt propuse pentru reabilitare și modernizare Corpurile C1 și C2, în suprafață totală de 5001 mp, care găzduiesc, pe lângă Instituția Prefectului, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Direcția Județeană pentru Cultură, Serviciul Teritorial al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale a Administrației Naționale a Rezervelor de Stat-Buzău, Consiliul Național al Audiovizualului, Asociația Comunelor – filiala Buzău, Biroul Teritorial al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

În urma implementării investițiilor ce vor fi prevăzute în contractul de finanțare, sediul Instituției Prefectului va trece de la clasa energetică C la clasa energetică A.

Prin investițiile propuse se vor realiza estimativ următoarele lucrări:

 • reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii
 • instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, prin utilizarea surselor regenerabile de energie
 • instalarea unor sisteme eficiente de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior
 • eficientizarea sistemului de iluminat prin automatizarea lui și refacerea întregii izolații (termice și hidrofuge)
 • montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice
 • asigurarea reducerii riscului la incendiu.

Prin lucrările de investiții eligibile prin PNRR, Instituția Prefectului estimează că va asigura:

 • reducerea costurilor pentru plata consumului de energie electrică și termică;
 • scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile;
 • scăderea consumului anual de energie primară pentru încălzire și pentru răcire;
 • eliminarea pericolului de incendiu întreținut de starea proastă a instalațiilor electrice existente;
 • implementarea unor sisteme moderne, care utilizează surse regenerabile de energie;
 • reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.

Finanțarea acordată proiectului este nerambursabilă în procent de 100%. Implementarea investițiilor finanțate prin PNRR este estimată la 24 de luni, fără depășirea datei de 30.06.2026.

Dacă acest proiect va avea finalitate, suma atrasă reprezintă echivalentul bugetului de cheltuieli materiale al Instituției Prefectului-Județul Buzău aferent unei perioade de 20 de ani.

 

Biroul de presă Instituția Prefectului – Județul Buzău