ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 30mai 2022

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 30.05.2022, ora 13:00. Lucrările şedinţei vor avea loc în Sala “Dimitrie Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

  1. Informare cu privire la sesiunile de depunere a proiectelor cu finanțare europeană deschise în anul 2021.

Prezintă : Vioiu Cristinel  – Director, Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Buzău – disponibil aici 

 

  1. Informare privind biodiversitatea și situația ariilor naturale protejate din județul Buzău.

Prezintă : Bratu Dobre  – Șef serviciu, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Buzău – – disponibil aici 

 

  1. Raport privind rezultatul controalelor efectuate pentru verificarea stării de salubrizare a localităţilor, cursurilor de apă, lacurilor de acumulare, bălţilor şi malurilor acestora şi a căilor de comunicaţie.

Prezintă: –  Ichim Carmen Adriana  –  Comisar Șef, Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Buzău.

  • Petcu Adriana – Director, Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa    – disponibil aici 
  1. Informare privind rezultatul campaniei de împăduriri și reconstrucție ecologică și activitatea de control desfășurate în domeniul pazei fondului forestier, a recoltării, transportului și comercializării materialelor lemnoase precum și măsurile luate pentru prevenirea evenimentelor deosebite în fondul forestier administrat de Direcția Silvică Buzău.

Prezintă : Moiseanu Constantin  – Director, Direcția Silvică Buzău – – disponibil aici 

 

  1. Informare privind pregătirea campaniei de irigaţii în anul 2022 pentru asigurarea unui nivel optim de umiditate a solului în amenajările de irigaţii de utilitate publică din judeţ Buzău .

Prezintă : Carpen Claudiu  – Director, ANIF – Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Buzău – disponibil aici 

 

  1. Informare privind situaţia furnizorilor de servicii medicale care au încheiat contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate Buzău în anul 2022.

Prezintă : Oncel Eliza Roxana  – Director general, Casa de Asigurări de Sănătate Buzău – disponibil aici 

 

  1. Raport privind activitatea desfăşurată de Biroul Vamal de Interior Buzău în anul 2021.

Prezintă : Zăvoianu Cristinel – Șef Birou, Biroul Vamal de Interior Buzău – – disponibil aici 

 

  1. Diverse.

 

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.158/10.03.2022, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

 

P R E F E C T

 Daniel-Marian Țiclea

 

 

                                                                                                          Contrasemnează,

                                                                                                          Secretar General,

                                                                                                   Raluca – Ecaterina Alexandru

 

                                                                                                                                        Avizat pentru legalitate,

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Șef Serviciu,                                                                                                                                                                                                                                                                               Doinița Suditu

 

 

 

Buzău 20.05.2022

Nr. 297