Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor

Ordinul Prefectului 291/22.apr.2021 privind reorganizarea Biroului judeţean pentru romi din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău – disponibil aici aici

Ordinul Prefectului 292/22.apr.2021 privind reorganizarea Grupului de lucru mixt pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015 – 2020 este disponibil aici