Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor

Ordinul Prefectului 31/25.ian.2017 privind reorganizarea Grupului de lucru mixt pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015 – 2020 este disponibil aici

Ordinul Prefectului 1/06.ian.2020 privind reorganizarea Biroului judeţean pentru romi din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău – disponibil aici

Ordinul Prefectului 6/07.ian.2020 privind reorganizarea Grupului de lucru mixt pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020 – disponibil aici