Hotărâre validare rată incidență NR_ 126-17_05_2021

HOTĂRÂRE privind  validarea ratei de incidență la nivelul localităților Ulmeni, Poșta Câlnău, Movila Banului și Vâlcelele, județul Buzău 

Având în vedere:

– prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată și modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiilor, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

– prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– prevederile din Legea nr. 55/2020, cu modificările si completările ulterioare, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 531/10.05.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile H.G. nr. 550/14.05.2021 pentru modificarea și completarea Anexelor nr. 2 și 3 la H.G. nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile  art. 6 din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr.114/04.05.2021;

– adresa nr. 4/7016/17.05.2021 a Direcției de Sănătate Publică Buzău, privind rata de incidența  la nivelul localităților din județul Buzău, cumulată la 14 zile, respectiv incidența cumulată a cazurilor calculată pe un interval de 14 zile cuprins între a 17-a zi și a 3-a zi, anterioare datei în care aceasta se realizează.

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.782 /19.12.2018

HOTĂRĂŞTE:

         Art.1. Începând cu data de 18.05.2021 se ridică măsurile stabilite la nivelul localității Ulmeni (0,00/1000) având în vedere că incidența cumulată în ultimele 14 zile este sub 3,00 cazuri la 1.000 de locuitori și se aplică măsurile prevăzute în anexa nr. 3 din H.G. nr. 531/2021, modificată și completată cu H.G. 550/2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, după cum urmează:

– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5:00 – 24:00 și fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5:00 – 24:00, dacă toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV 2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechie de 72 de ore, sau prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore;

– activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unități de cazare, precum și la terasele acestora este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului  în intervalul orar 5:00 – 24:00 și fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5:00 – 24:00, dacă toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV 2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechie de 72 de ore, sau prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore ;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului;

Art.2. Începând cu data de 18.05.2021 la nivelul localităților Poșta Câlnău (2,96/1000), Movila Banului (2,04/1000) și Vâlcelele (2,13/1000),  unde rata de incidență este mai mică sau egală cu 3 cazuri la 1.000 de locuitori, și se aplică măsurile prevăzute în anexa nr. 3 din H.G. nr. 531/2021, modificată și completată cu H.G. 550/2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, după cum urmează:

– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5:00 – 24:00 și fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5:00 – 24:00, dacă toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV 2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechie de 72 de ore, sau prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore;

– activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unități de cazare, precum și la terasele acestora este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului  în intervalul orar 5:00 – 24:00 și fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5:00 – 24:00, dacă toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV 2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechie de 72 de ore, sau prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore ;

– activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului;

           Art.3. Măsurile stabilite potrivit prevederilor art. 2 vor fi aplicate pentru o perioadă de 14 zile, cu evaluare la finalul acestei perioade.

Art.4. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului Buzău prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă și Comitetelor locale pentru situații de urgență Ulmeni, Poșta Câlnău, Movila Banului și Vâlcelele, județul Buzău.

                                             P R E Ş E D I N T E

P R E F E C T

Silviu Iordache

VICEPREŞEDINTE                                                          VICEPREȘEDINTE

PREŞEDINTELE CONSILIULUI

JUDEŢEAN BUZĂU                                                     î. Inspector Şef ISU Buzău

Neagu Petre Emanoil                                                         Col. Tudoroiu Nicolae