Reabilitare Palat Administrativ, sediul Instituției Prefectului

Prefectul județului Buzău, Daniel-Marian Țiclea, anunță aprobarea finanțării de către Ministerul Dezvoltării a proiectului ”Reabilitare Palat Administrativ  (Corp C1 și Corp C2) sediul Instituției Prefectului-Județul Buzău, în valoare totală de 2.200.440 de euro (10.832.105,86 lei), sumă ce reprezintă echivalentul bugetului de cheltuieli materiale al instituției aferent unei perioade de 20 de ani.

Proiectul a fost conceput pe coordonatele Componentei 5 – Valul Renovării – din Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 – Renovarea energetică moderată a clădirilor publice.

”Provocarea continuă. După mutarea sediului Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor în spațiul de pe strada Simila, mutare pe care nimeni nu a abordat-o timp de 30 de ani, deși condițiile la vechiul sediu, de pe strada Chiristigii, erau total improprii, demarăm un alt proiect care ne va forța limitele, pentru care vom face tot ce ne stă în putință pentru a-l duce la bun sfârșit. Spre bucuria noastră, astăzi a fost actualizată lista proiectelor aprobate prin PNRR, iar proiectul  întocmit de Institutia Prefectului-Județul Buzău pentru reabililitarea instituției se află pe lista celor care au primit finanțare. Este vorba, practic, despre cea mai amplă intervenție de reabilitare a Casei Albe, de la construire și până în prezent. Pașii următori care trebuie parcurși sunt elaborarea documentației de avizare  a lucrărilor de intervenții (DALI), obținerea certificatului de urbanism, a avizelor necesare și autorizațiilor de construire”, precizează prefectul județului Buzău, Daniel-Marian Țiclea.

Sunt propuse pentru reabilitare și modernizare Corpurile C1 și C2, în suprafață totală de 5001 mp, care găzduiesc, pe lângă Instituția Prefectului, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Direcția Județeană pentru Cultură, Serviciul Teritorial al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale a Administrației Naționale a Rezervelor de Stat-Buzău, Consiliul Național al Audiovizualului, Asociația Comunelor – filiala Buzău, Biroul Teritorial al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

În urma implementării investițiilor aprobate spre finanțare, sediul Instituției Prefectului va trece de la clasa energetică C la clasa energetică A.

Prin investițiile propuse se vor realiza estimativ următoarele lucrări:

– reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii

– instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, prin utilizarea surselor regenerabile de energie

– instalarea unor sisteme eficiente de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior

– eficientizarea sistemului de iluminat prin automatizarea lui și refacerea întregii izolații (termice și hidrofuge)

– montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice

– asigurarea reducerii riscului la incendiu.

Prin lucrările de investiții aprobate la finanțare prin PNRR, Instituția Prefectului estimează că va asigura:

– reducerea costurilor pentru plata consumului de energie electrică și termică

– scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile

– scăderea consumului anual de energie primară pentru încălzire și pentru răcire

– eliminarea pericolului de incendiu întreținut de starea proastă a instalațiilor electrice existente

– reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.

Finanțarea acordată proiectului este nerambursabilă în procent de 100% iar  implementarea investițiilor este estimată la 24 de luni, fără depășirea datei de 30.06.2026.

Menționăm că sediul Instituției Prefectului-Județul Buzău a fost construit în perioada 1968-1970, respectându-se normativele în vigoare de la acea dată, fiind recepționat în anul 1970.

Lista actualizată a proiectelor aprobate la finanțare poate fi consultată aici: https://www.mdlpa.ro/pages/pnrr

 

 

Biroul de presă Instituția Prefectului – Județul Buzău