ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 20 iunie 2020

 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU

 

 

ORDIN privind convocarea în şedinţă ordinară  a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău

            Având în vedere:
  • prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) şi art. 626 din U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 76/06.02.2014;

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

          Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

 

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem videoconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 30.06.2020, ora 10:00.

 

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

 

  1. Raport privind siguranţa în şcoli în anul 2019 – 2020, în baza Planului teritorial comun de acţiune la nivelul judeţului Buzău pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Prezintă: Meiroșu Ionel – Inspector școlar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău – disponibil aici

              Pantazi Laurențiu – Inspector șef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău – disponibil aici

               Cueru Virgil – Inspector șef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău – disponibil aici

               Enache Valeriu – Inspector șef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău – disponibil aici

  1. Informare privind stadiul lucrărilor desfăşurate în judeţul Buzău în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară.

Prezintă: Florescu Elena Viorica – Director, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău – disponibil aici

 

  1. Diverse.

         

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr. 302/11.05.2020, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

P R E F E C T

Leonard Dimian

 

 

SUBPREFECT

   Alecu Vasile