ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 27 noiembrie 2019

Ordinul Prefectului  nr. 707/18.11.2019 privind convocarea în ședință ordinară a Colegiului Prefectural în data de 27 Noiembrie 2019, ora 10:00,  – disponibil aici

________________________________________________________________________________________________________________________

Ordinea de zi este următoarea:

  1. Raport privind verificarea operatorilor care au intrat în procedură de infrigement şi deţin depozite de deşeuri neconforme clasa “b” şi depozite industriale, cu privire la realizarea obligaţiilor de mediu privind închiderea şi urmărirea postînchidere de către operatorii acestor depozite – disponibil aici

Prezintă: Barac Lenuţa – Comisar, Comisariatul Judeţean Buzău al Gărzii Naţionale de Mediu

 

  1. Informare privind starea fondului forestier din judeţul Buzău în anul 2019 – disponibil aici

Prezintă: Irimia Camelia – Coordonator, Garda Forestieră Judeţeană Buzău

 

  1. Informare privind producţiile agricole realizate în anul agricol 2018-2019, faţă de cele programate, la nivelul judeţului Buzău – disponibil aici

Prezintă: Florea Cosmin Nicolae – Director executiv, Direcţia pentru Agricultură Buzău

 

  1. Informare privind activitatea desfăşurată de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Buzău în domeniul specific de activitate şi pentru realizarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură în anul 2019 – disponibil aici

Prezintă: Gheorghe Alisa – Director, Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Buzău

 

  1. Informare privind modul de valorificare a biletelor de tratament pe anul 2019, conform criteriilor aprobate de către Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice – disponibil aici

Prezintă: Androne Carmen – Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Buzău

 

  1. Raport privind activităţile desfăşurate pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea actelor şi faptelor care au ca efect evaziunea fiscală – disponibil aici

Prezintă: Orşa Valentin – Şef administraţie, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău

 

  1. Diverse.