ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 28 octombrie 2019

Ordinul Prefectului  nr. 653/15.10.2019 privind convocarea în ședință ordinară a Colegiului Prefectural în data de 28 OCTOMBRIE 2019, ora 10:00,  – disponibil aici

________________________________________________________________________________________________________________________

Ordinea de zi este următoarea:

1. Raport privind rezultatele controalelor pe linia prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă la unităţile de învăţământ – disponibil aici

Prezintă: Enache Valeriu –  Inspector şef, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Neron Lupaşcu” Buzău

2. Rezultatul inspecţiilor şi acţiunilor de poliţie fitosanitară la agenţii economici care comercializează, utilizează şi prestează servicii cu produse de protecţia plantelor – disponibil aici

Prezintă: Coman Nicolae – Şef birou, Oficiul Fitosanitar Buzău

3. Raport privind rezultatele acţiunilor de control la exploatările agregatelor minerale din albiile cursurilor de apă şi terase – disponibil aici

Prezintă: Stoian Marilena – Director, Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa

4. Informare privind noutăţile legislative în context european în domeniul emiterii actelor de reglementare din domeniul mediului – disponibil aici

Prezintă: Marin Mirela – Director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău

5. Raport privind activităţile desfăşurate pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea actelor şi faptelor care au ca efect evaziunea fiscală

Prezintă: Orşa Valentin – Şef administraţie, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău

6. Patrimoniul arheologic din judeţul Buzău – valoare, protejare şi conservare – disponibil aici

Prezintă: Căţoi Constantin – Director executiv, Direcţia pentru Cultură a Judeţului Buzău

7. Raport privind rezultatele inspecţiilor şcolare desfăşurate în unităţile de învăţământ din mediul rural din judeţul Buzău – disponibil aici

Prezintă: Stoian Florina – Inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar  Judeţean Buzău

8. Diverse.