ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 29 OCTOMBRIE 2018

Ordinul Prefectului  nr. 656/19.10.2018  privind convocarea în ședință ordinară a Colegiului Prefectural în data de 29 OCTOMBRIE 2018, ora 10:00,  – disponibil aici


Ordinea de zi este următoarea:

1. Raport de progres privind implementarea în judeţul Buzău a obiectivelor şi măsurilor din Planul Naţional de Gestiune a Deşeurilor, aprobat prin HG nr. 942/2017 – disponibil aici
Prezintă: Munteanu Gabriela – Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Buzău
2. Raport privind rezultatele acţiunilor de control la exploatările agregatelor minerale din albiile cursurilor de apă şi terase  – disponibil aici
Prezintă: Stoian Marilena – Director, Administraţia Bazinală de Apă Buzău Ialomiţa
3. Raport privind activităţile desfăşurate pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea actelor şi faptelor care au ca efect evaziunea fiscală  – disponibil aici
Prezintă: Orşa Valentin – Şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Buzău
4. Informare privind modul de valorificare a biletelor de tratament pe anul 2018, conform criteriilor aprobate prin ordin de către Preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice  – disponibilă aici
Prezintă: Androne Carmen – Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Buzău
5. Informare privind măsurile luate pentru asigurarea funcţionalităţii amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, garanţia protecţiei eficiente a localităţilor şi terenurilor agricole împotriva factorilor de risc şi a calamităţilor naturale  – disponibilă aici
Prezintă: Mihalache Gheorghe – Director adjunct, ANIF – Unitatea de Administrare Buzău
6. Informare privind protejarea, conservarea şi restaurarea monumentelor istorice la nivelul judeţului Buzău  – disponibilă aici
Prezintă: Căţoi Constantin – Director executiv, Direcţia pentru Cultură a Judeţului Buzău
7. Analiza situaţiei referitoare la promovabilitatea scăzută înregistrată la unele licee din judeţul Buzău la examenul de bacalaureat în anul 2018, comparativ cu situaţia înregistrată în ultimii 3 ani şi propunerile Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău pentru îmbunătăţirea performanţelor elevilor  – disponibilă aici
Prezintă: Stoian Florina – Inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău
8. Diverse.