ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 29 septembrie 2021

ORDIN privind convocarea în şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău

Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. 66 / 01.03.2021;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 11726/20.09.2021.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

O R D I N:

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem videoconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 29.09.2021, ora 10:00.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

  1. Informare privind colectarea selectivă a deșeurilor și gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile la nivelul județului Buzău (disponibil aici).

Prezintă : Postolache Sanda Cătălina- Director executiv,  Agenţia pentru Protecţia
Mediului Buzău.

  1. Evaluarea măsurilor întreprinse pentru creșterea nivelului de siguranță a cetățenilor și asigurarea climatului de ordine publică pe timpul sezonului estival (materiale disponibile aici și aici).

Prezintă :  Pantazi Laurenţiu – Inspector Șef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău

Cueru Virgil – Inspector Șef , Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău

  1. Raport privind rezultatul controalelor pe linia prevenirii și gestionării situațiilor de urgență la unități de învățământ (disponibil aici).

Prezintă : Tudoroiu Nicolae- Inspector Șef,  Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă “Neron Lupaşcu” Buzău.

  1. Informare privind restaurarea, conservarea și protejarea monumentelor istorice din
    judeţul  Buzău (disponibil aici).

Prezintă : Căţoi Constantin – Director executiv, Direcţia pentru Cultură a Judeţulu Buzău

  1. Diverse

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.279/20.04.2021, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău împreună cu Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivare vor duce la îndeplinire prezentul ordin,  prin înregistrare și comunicare membrilor colegiului.