ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 30 aprilie 2020

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 30 aprilie 2020

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU

 

ORDIN privind convocarea în şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău

Având în vedere:
  • prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) şi art. 626 din U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 76/06.02.2014;

– prevederile Decretului Președintelui României nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

 

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem audioconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 30.04.2020, ora 10:00.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

  1. Raport privind implementarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 la nivel național.

Prezintă: Vioiu Cristinel – Director, Oficiul Judeţean pentru Finanţarea  Investiţiilor Rurale Buzău – disponibil aici

  1. Informare privind modul de alocare și valorificare a biletelor de tratament pe anul 2020, conform criteriilor aprobate de către preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice.

Prezintă: Androne Carmen – Director executiv, Casa Județeană de Pensii  Buzău – disponibil aici

  1. Analiza principalilor indicatori economico-sociali ai judeţului Buzău în anul 2019.

Prezintă: Geambașu Cornelia – Director executiv, Direcția Județeană de  Statistică Buzău – disponibil aici

  1. Informare privind speciile strict protejate între agresiunile antropice și amenințarea comunităților locale.

Prezintă: Diaconu Florin – Director executiv, Agenția pentru Protecția   Mediului Buzău – disponibil aici

  1. Informare privind biodiversitatea și situația ariilor naturale protejate din județul Buzău.

Prezintă: Bratu Dobre – Șef serviciu, Agenția Națională Arii Naturale   Protejate – Serviciul Teritorial Buzău – disponibil aici

  1. Informare privind desfășurarea activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de serviciile voluntare/private pentru situații de urgență pentru protecția populației, a mediului, a bunurilor materiale și valorilor.

Prezintă: Enache Valeriu – Inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de  Urgență Buzău – disponibil aici

  1. Diverse.

 

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, constituit prin Ordinul Prefectului nr. 5/07.01.2020, cu modificările şi completările ulterioare şi invitaţii prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

 

 P R E F E C T

Leonard Dimian

 

SUBPREFECT

Alecu Vasile

                                              

         Vizat

Control de legalitate

Şef serviciu, Vasile Militaru

 

Buzău 23.04.2020

Nr. 280

 

Anexa la Ordinul Prefectului Judeţului Buzău

                          Nr. 280/23.04.2020

 

 

INVITAŢI

La şedinţa Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău

 

– Preda Elena Subprefect, Instituția Prefectului – Județul Buzău
– Petre Adrian Robert Vicepreşedinte, Consiliul Judeţean Buzău
– Pororo Anca Şef serviciu, Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Buzău
– Antohi Marius Coordonator al Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale a Judeţului Buzău
– Constantin Valentin Comandantul Centrului Militar Buzău
– Marin Ştefan

 

Coordonator, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Buzău
– Vasilache Valeriu

 

Şeful Serviciului Judeţean de Protecţie Internă Buzău
– Enache Corneliu Şeful Serviciului Judeţean Anticorupţie Buzău
– Olariu Vasile Şef agenţie, ARR – Agenţia Buzău
– Velicu Leon Şef secţie, Secţia Drumuri Naţionale Buzău