Ziua Independenței Naționale a României

ORDIN

Privind organizarea festivităților  pentru sărbătorirea

„Zilei Independenței Naționale a României”

 

Având în vedere:

           –  prevederile Legii nr.189/2021 privind sărbătorirea zilei de 10 mai ca Ziua Independenței Naționale a României;

–  prevederile Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale;

– adresa nr.26267/02.05.2023 a primăriei municipiului Râmnicu Sărat, inregistrată la Instituția Prefectului – Județul Buzău cu nr.6185/02.05.2023;

–  referatul nr.6149/02.05.2023 al Compartimentului informare, relații publice, secretariat și arhivare.

În temeiul art. 275 alin. (1) din  O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul:

ORDIN :

         Art. 1 Se aprobă organizarea festivităţilor din ziua de 10 mai 2023 pentru sărbătorirea Zilei Independenței Naționale a României începând cu ora 11.00, la Monumentul Eroilor din Cimitirul Eternitatea, municipiul Râmnicu Sărat.

         Art. 2 Se aprobă Programul festivităţilor care se vor desfăşura cu această ocazie, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3 Comandantul Garnizoanei Buzău va dispune măsurile necesare pentru organizarea ceremoniei militare  prilejuite de această sărbătoare.

         Art. 4 Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivare va duce la îndeplinire prezentul ordin, prin înregistrare şi comunicare.

 

P R O G R A M U L

Festivităţilor pentru sărbătorirea zilei de 10 mai

Ziua Independenței Naționale a României

 

 1. LOCUL ŞI ORA DESFĂŞURĂRII:
 • Ceremonie militară și religioasă – „Monumentul Eroilor” din Cimitirul Eternitatea, Municipiul Râmnicu Sărat – ora 11.00.
 1. PARTICIPANŢI:
  • Parlamentul României;
  • Primăria Municipiului Râmnicu Sărat;
  • Primăria Municipiului Buzău;
  • Consiliul Judeţean Buzău;
  • Instituţia Prefectului Judeţului Buzău;
  • Garnizoana Buzău;
  • Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei;
  • N.V.R. – filiala Buzău;
  • N.C.M.R.R. – filiala Buzău;
  • Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „REGINA MARIA” – filiala Buzău;
  • R.P.I.A. – filiala Buzău;
  • Asociația Parașutiștilor „Șoimii”;
  • C.M.R.R. – filiala Buzău;
  • O.R.R. – filiala Buzău;
  • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău;
  • Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen Buzău;
  • Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Buzău;
  • Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău;
  • Direcţia Judeţeană de Telecomunicații Speciale Buzău;
  • Fundația „Mareșal Alexandru Averescu”;
  • Mass-media locale şi corespondenţii mass-mediei centrale.
   1. DESFĂŞURAREA FESTIVITĂŢII

    

   ORA

   A C T I V I T A T E A

   DURATA

   11.00

   11.01

   – Întâmpinarea și prezentarea onorului persoanelor oficiale. 1 min.
   11.01

   11.03

   – Intonarea „IMNULUI NAȚIONAL” al României. 2 min.
   11.03

   11.13

   Oficierea serviciului religios. 10 min.
   11.13

    

    

    

   11.33

   Alocuţiuni:

   – Primarul Municipiului Râmnicu Sărat;

   – Preşedintele Consiliului  Judeţean  Buzău;

   – Prefectul Judeţului Buzău;

   – Comandantul Garnizoanei Buzău;

   – Primarul Municipiului Buzău;

   20 min.
   11.33

   11.43

   – Desfăşurarea ceremoniei militare de depuneri de coroane şi jerbe de flori. 10 min.
   11.43

   12.00

   – Încheierea festivităţii. 17 min

    

   1. COMPUNEREA GĂRZII DE ONOARE :
   • Comandantul Gărzii de Onoare;
   • Drapelul de luptă cu garda drapelului;
   • Pluton de militari;
   • Muzica Militară;
   • Gardă la monument;
   • Cadre militare pentru depuneri de coroane.

    

   1. ÎNDRUMAREA ŞI RESTRICŢIONAREA CIRCULAŢIEI AUTO:
   • în data de 05.2023, între orele 10.30.00-12.10 – pentru antrenament și în data de 10.05.2023, între orele 10.00-12.10 – pentru desfășurarea ceremoniei – pe strada Cpt. Roșca Nicolae la cimitirul Eternitatea din localitatea Râmnicu Sărat: Poliţia Municipiului Râmnicu Sărat şi Poliţia Locală Râmnicu Sărat;
   • interzicerea parcării, staționării și restricționarea circulației în zona Cimitirului Eternitatea Râmnicu Sărat (strada Cpt. Roșca Nicolae în data de 05.2023, între orele 10.30.00-12.10 – pentru antrenament și în data de 10.05.2023, între orele 10.00-12.10 – pentru desfășurarea ceremoniei: Poliţia Municipiului Râmnicu Sărat şi Poliţia Locală Râmnicu Sărat.
    1. ASIGURAREA ORDINII PUBLICE ÎN ZONĂ:

    – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău şi Poliţia Locală Râmnicu Sărat vor asigura paza și ordinea în zona de desfăşurare a ceremoniei militare;

    • – în data de 05.2023, ora 11.00, la antrenament, câte un reprezentant al Poliţiei Municipiului Râmnicu Sărat, Poliţiei Locale Râmnicu Sărat și Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Buzău vor fi prezenți la Cimitirul Eternitatea Râmnicu Sărat, în zona Monumentului Eroilor pentru precizări suplimentare.

     

    1. SONORIZAREA:

    – se va asigura de către Cercul Militar Buzău împreună cu Primăria Municipiului Râmnicu Sărat;

     

    1. SERVICIUL RELIGIOS
    • asigurat de preotul garnizoanei  împreună cu preoţii de parohii.

     

    1. INVITAREA MASS-MEDIA LOCALE LA FESTIVITATE:
    • prin grija autorităţilor locale.

     

    1. ALTE DETALII:
    • Primăria Municipiului Râmnicu Sărat va asigura ordinea și curățenia în zona de desfășurare a ceremoniei militare;
    • Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău va asigura:
    • autospecială SMURD cu echipaj medical, pentru asigurarea de specialitate a activităților din data de 05.2023, între orele 10.00-12.10, pentru antrenament, și în data de 10.05.2023, între orele 10.00-12.10, pentru desfășurarea ceremoniei.
    • Pe lentele coroanei se va înscrie:
    • Lenta din stânga: „RECUNOŞTINŢĂ ETERNĂ EROILOR NEAMULUI”;
    • Lenta din dreapta: denumirea instituției.

 

P R E F E C T,

Daniel Marian ȚICLEA

 

                                                                              

Buzău,02.05.2023

Nr. 260