Ziua veteranilor de război

ORDIN

Privind organizarea manifestărilor dedicate  

”Zilei Veteranilor de Război”

Având în vedere:

 • prevederile art.I punctul 5 din Legea nr. 303/2007 pentru modificarea şi completarea <LLNK 11994 44 11 201   0 17>Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război;
 • prevederile Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale;
 • referatul nr.5641/21.04.2023, întocmit în cadrul Compartimentului informare, relații publice, secretariat și arhivare.

În temeiul art. 275 alin. (1) din  O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul,

ORDIN :

Art 1. Se aprobă organizarea manifestărilor  dedicate „Zilei Veteranilor de Război”, în data de 29 aprilie 2023, începând cu ora 11.00, la Memorialul Eroilor Regimentului 48 Infanterie din Parcul Crâng, Municipiul Buzău.

Art.2. Se aprobă Programul festivităţilor care se vor desfăşura cu această ocazie, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

     Art.3 Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivare va duce la îndeplinire prezentul ordin, prin înregistrare şi comunicare.

 

PROGRAMUL

DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR  ORGANIZATE CU PRILEJUL

“ZILEI  VETERANILOR DE RĂZBOI” – 29 aprilie 2023

 

 1. LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII:
 • Memorialul Eroilor Regimentului 48 Infanterie din Parcul Crâng, Municipiul Buzău – 29 aprilie, ora 11.00.

 

 1. PARTICIPANŢI:
  1. Parlamentul României;
  2. Primăria Municipiului Buzău;
  3. Consiliul Judeţean Buzău;
  4. Instituţia Prefectului Judeţului Buzău;
  5. Garnizoana Buzău;
  6. Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei;
  7. N.V.R. – filiala Buzău;
  8. N.C.M.R.R. – filiala Buzău;
  9. Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „REGINA MARIA” – filiala Buzău;
  10. R.P.I.A. – filiala Buzău;
  11. C.M.R.R. – filiala Buzău;
  12. Clubul Parașutiștilor „Șoimii” – filiala Buzău;
  13. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău;
  14. Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen Buzău;
  15. Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Buzău;
  16. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău;
  17. Direcția Judeţeană de Telecomunicaţii Speciale Buzău;
  18. Fundația „Mareșal Alexandru Averescu”;
  19. Inspectoratul Școlar Județean Buzău;Mass-media locală şi corespondenţii mass-mediei centrale.

 

 1. DESFĂŞURAREA FESTIVITĂŢII:
CEREMONIE MILITARĂ ŞI RELIGIOASĂ

29 APRILIE 2023

11.00

 

11.01

Prezentarea onorului

Semnalul „Atențiune!”;

– Întâmpinarea persoanelor oficiale.

1 min
11.01

11.02

– Deplasarea persoanelor oficiale, în faţa „Drapelului de luptă” şi salutul acestuia. 1 min
11.02

11.03

– Ocuparea locului în dispozitiv. 1 min
11.03

11.04

– Intonarea Imnului Național al României. 1 min
11.04

11.08

– Prezentarea activității și a veteranilor de război centenari participanți la ceremonie, moment în care elevii din cadrul școlilor din municipiul Buzău oferă flori veteranilor de război. 4 min
11.08

11.20

Oficierea serviciului religios. 12 min
11.20

 

 

11.35

Alocuţiuni:

– Primarul Municipiului Buzău;

– Președintele Consiliului Județean Buzău;

– Prefectul Județului Buzău;

– Comandantul Garnizoanei Buzău.

15 min
11.35

11.45

– Depunerea de coroane şi jerbe de flori la Memorialul Eroilor Regimentului 48 Infanterie. 10 min
11.45

11.50

– Constituirea dispozitivului pentru defilare;

– Defilarea gărzii de onoare.

5 min
11.50

12.00

– Încheierea festivităţii. 10 min

 

 1. COMPUNEREA GĂRZII DE ONOARE:
 • Comandantul Gărzii de Onoare;
 • Drapelul de luptă cu garda drapelului;
 • Plutoane de militari;
 • Muzica Militară;
 • Cadre militare pentru depuneri de coroane.
 1. ÎNDRUMAREA ŞI RESTRICŢIONAREA CIRCULAŢIEI AUTO:

–  în data de 27.04.2023, pentru antrenament, orele 10.30 – 12.00 – zona Kaufland sud, intrarea în Parcul Crâng: Poliţia Municipiului Buzău şi Poliţia Locală Buzău;

–  în data de 29.04.2023, pentru desfășurarea ceremoniei, orele 10.00 – 12.15 – zona Kaufland sud, intrarea în Parcul Crâng: Poliţia Municipiului Buzău şi Poliţia Locală Buzău;

– în data de 29.04.2023 între orele 10.00 – 12.15 – interzicerea opririi, staţionării, parcării autovechiculelor şi restricţionarea circulaţiei în zona restaurantului Conacul Trandafirilor din Parcul Crâng: Poliţia Municipiului Buzău şi Poliţia Locală Buzău.

 1. 6. ASIGURAREA ORDINII PUBLICE :

– în data de 27.04.2023, pentru antrenament, orele 10.45 – 12.00 – zona Kaufland sud, intrarea în Parcul Crâng: Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău şi Poliţia Locală Buzău;

– în data de 29.04.2023 între orele 10.00 – 12.15 – zona Kaufland sud, intrarea în Parcul Crâng: Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău şi Poliţia Locală Buzău;

În data de 27.04.2023, la ora 11.00 câte un reprezentant al Poliţiei Municipiului Buzău  (Biroul Rutier), Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Buzău şi al Poliţiei Locale Buzău să fie prezent, pentru precizări suplimentare, la antrenamentul general cu Garda de Onoare –  zona Memorialului Eroilor Regimentului 48 Infanterie din Parcul Crâng.

 1. SONORIZAREA:

– se va asigura de către Cercul Militar Buzău.

 1. SERVICIUL RELIGIOS:

  asigurat de preoţii militari din garnizoana Buzău împreună cu preoţii de parohii.

 1. INVITAREA MASS-MEDIA LOCALE LA FESTIVITATE:

– prin grija autorităţilor locale.

 1. ALTE DETALII:

Antrenamentul general va avea loc în data de 27.04.2023, ora 11.00, la Monumentul Eroilor Regimentului 48 Infanterie din Parcul Crâng.

 • Primăria Municipiului Buzău va asigura curățenia și arborarea însemnelor de stat în zona Memorialului Eroilor Regimentului 48 Infanterie din Parcul Crâng;
 • Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău va asigura o autospecială SMURD cu echipaj medical, pentru asigurarea de specialitate a activităților din data de 29.04.2023 între orele 10.30 – 12.15;
 • Inspectoratul Școlar Județean Buzău va asigura o clasă de elevi pentru a dărui flori veteranilor de război.
 • Pe lentele coroanei se va înscrie – (dreapta) denumirea instituţiei şi (stânga) următorul text: „RECUNOŞTINŢĂ ETERNĂ EROILOR NEAMULUI”;

    

ORDINEA DE PRECĂDERE

 cu prilejul Zilei Veteranilor de Război – 29 aprilie 2023

 

 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI;
 • INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI BUZĂU;
 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU;
 • CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU;
 • GARNIZOANA BUZĂU;
 • ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A VETERANILOR DE RĂZBOI – filiala Buzău;

 

P R E F E C T,

Daniel Marian ȚICLEA

Buzău, 21.04.2023

Nr.223