ORDIN

Privind convocarea în şedinţă ordinară
 a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău
            
Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. 66 / 01.03.2021;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 17185/14.12.2022.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

 

 

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 21.12.2022, ora 11:00.  Lucrările şedinţei vor avea loc în Sala “Dimitrie Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

 

  1. Raport privind verificarea operatorilor care au intrat în procedură de infrigement şi deţin depozite de deşeuri neconforme clasa “b” şi depozite industriale, cu privire la realizarea obligaţiilor de mediu privind închiderea şi urmărirea postînchidere de către operatorii acestor depozite.

Prezintă : Ichim Carmen Adriana – Comisar șef, Comisariatul Judeţean Buzău al Gărzii Naţionale de Mediu – disponibil aici

 

  1. Raport privind activitatea desfăşurată de către AJOFM Buzău în anul 2022, la nivelul judeţului Buzău.

Prezintă: Tociu Ionel – Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău – disponibil aici

 

  1. Informare privind structura și evoluția plăților aferente beneficiilor de asistență socială în anul 2022. Analiza rezultatelor campaniilor de inspecție socială derulate în perioada ianuarie – noiembrie 2022.

Prezintă: Niţă Meluţa – Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Buzău – disponibil aici

 

  1. Raport privind activitatea desfăşurată de APIA – Centrul Judeţean Buzău referitoare la valoarea sprijinului acordat fermierilor în anul 2022.
    Prezintă : Stelea Claudia – Director executiv,  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  – Centrul Judeţean Buzău – disponibil aici

 

  1. Informare privind măsurile dispuse în vederea supravegherii condiţiilor de desfacere a produselor alimentare şi nealimentare tradiţionale, precum şi asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică în perioada premergătoare şi în timpul Sărbătorilor de iarnă.

Prezintă :  -Cueru Virgil  – Inspector şef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău – disponibil aici

-Pantazi Laurenţiu – Inspector şef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău – disponibil aici

-Cimpoeșu Stelian – Inspector şef, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Neron Lupaşcu” Buzău – disponibil aici

-Dinulescu Nicușor – Comisar şef adjunct, Comisariatul Judetean pentru Protecţia Consumatorilor Buzău – disponibil aici

-Dragnea Adonis Laurenţiu – Director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău – disponibil aici

-Florea Cosmin – Director executiv, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău – disponibil aici

-Ungureanu Cristina  – Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică Buzău – disponibil aici

-Moiseanu Constantin  – Director, Direcţia Silvică Buzău – disponibil aici

-Irimia Camelia  – Coordonator, Garda Forestieră Focşani – Garda Forestieră Judeţeană Buzău – disponibil aici

 

  1. Diverse.

 

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.368/16.06.2022, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

P R E F E C T

Daniel-Marian ȚICLEA