ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 27 august 2021

Ordinul Prefectului  nr. 563/19.08.2021 privind convocarea în ședinţă ordinară a Colegiului Prefectural în data de 27 august 2021, ora 10:00.

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem videoconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 27.08.2021, ora 10:00.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

  1. Raport privind principalele constatări în urma controalelor efectuate de Serviciul Judeţean Buzău al Arhivelor Naţionale la creatorii și deținătorii de documente. – disponibil aici

Prezintă: Pororo Anca – Șef serviciu, Serviciul Judeţean Buzău al Arhivelor Naţionale

  1. Raport privind controalele efectuate de către Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Buzău privind respectarea legislaţiei în vigoare în activitatea de prelucrare şi comercializare desfăşurată de operatorii economici înregistraţi. – disponibil aici

Prezintă :   Feraru Constantin – Inspector șef, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea
Seminţelor şi Materialului Săditor Buzău

  1. Informare privind stadiul pregătirii unităţilor de învăţământ din judeţ, pentru începerea anului şcolar 2021 – 2022; respectarea condiţiilor igienico-sanitare din unităţile de învăţământ publice şi private de pe raza judeţului Buzău; măsuri pentru creşterea siguranţei elevilor şi cadrelor didactice în incinta şi în zona adiacentă unităţilor de învăţământ pentru anul şcolar 2020 – 2021.

Prezintă:  Meiroșu Ionel – Inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău – disponibil aici

Ungureanu Cristina – Director executiv,  Direcţia de Sănătate Publică Buzău – disponibil aici

Pantazi Laurenţiu – Inspector Șef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău – disponibil aici

  1. Raport privind respectarea prevederilor legale la prestarea serviciilor în incinta ştrandurilor, piscinelor, bazinelor de înot, unităţilor de închiriere echipamente de agrement, în parcurile de distracţie, debarcadere, etc. – disponibil aici

Prezintă :  Dinulescu Nicușor – Comisar şef adjunct , Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor Buzău

  1. Informare privind situaţia furnizorilor de servicii medicale care au încheiat contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate Buzău în anul 2021. – disponibil aici

Prezintă:  Oncel Eliza Roxana – Director general,  Casa Judeţeană de Asigurări de
Sănătate Buzău

  1. Diverse

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.279/20.04.2021, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău împreună cu Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivare vor duce la îndeplinire prezentul ordin,  prin înregistrare și comunicare membrilor colegiului.