ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 27 iulie 2022

ROMÂNIA

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU

 

ORDIN

privind convocarea în şedinţă ordinară
 a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău
Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. 66 / 01.03.2021;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 11040/19.08.2022.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

 

 

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 26.08.2022, ora 10:00. Lucrările şedinţei vor avea loc în Sala “Dimitrie Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

  1. Raport privind evaluarea activităţii şi rezultatele obţinute în primul semestru al anului 2022 de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii, apărarea drepturilor şi creşterea siguranţei cetăţenilor în judeţul Buzău.

Prezintă : Pantazi Laurenţiu – Inspector şef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău – disponibil aici 

 

  1. Raport  privind  rezolvarea cererilor adresate Serviciului Judeţean Buzău al Arhivelor Naţionale, pentru eliberarea copiilor, extraselor și certificatelor în perioada ianuarie 2021 – iulie 2022.

Prezintă : Anca Elena Pororo – Șef Serviciu, Serviciul Județean Buzău al Arhivelor Naționale – disponibil aici

 

  1. Raport privind controlul respectării legislației în vigoare în activitatea de prelucrare și comercializare desfășurată de operatorii economici înregistrați.

Prezintă : Feraru Constantin – Inspector şef, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Buzău – disponibil aici

 

  1. Raport privind respectarea prevederilor legale la prestarea serviciilor în incinta ştrandurilor, piscinelor, bazinelor de înot, unităţilor de închiriere echipamente de agrement, în parcurile de distracţie, debarcadere, etc.
    Prezintă : Dinulescu Nicușor  – Comisar şef adjunct, Comisariatul Judetean pentru Protecţia Consumatorilor Buzău – disponibil aici 

 

  1. Informare privind stadiul pregătirii unităţilor de învăţământ din judeţ, pentru începerea anului şcolar 2022 – 2023, respectarea condiţiilor igienico-sanitare din unităţile de învăţământ publice şi private de pe raza judeţului Buzău, măsuri pentru creşterea siguranţei elevilor şi cadrelor didactice în incinta şi în zona adiacentă unităţilor de învăţământ pentru anul şcolar 2022 – 2023.

Prezintă : Ungureanu Cristina – Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică Buzău – disponibil aici

Palcău Daniela – Inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău – disponibil aici 

Pantazi Laurenţiu – Inspector şef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău – disponibil aici

 

  1. Diverse.

 

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.368/16.06.2022, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

 

 

 

P.P R E F E C T

SUBPREFECT

 

Gabriel – Mihail ILIE

 

 

 

 

 

Contrasemnează,

Secretar General,

Raluca – Ecaterina Alexandru

 

 

 

 

 

Avizat pentru legalitate,

Șef Serviciu,

Doinița Suditu

 

 

 

 

Buzău  19.08.2022

Nr. 499

______________________________________________________________________________