ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 30 IUNIE 2021

Ordinul Prefectului  nr. 410/22.06.2021 privind convocarea în ședinţă ordinară a Colegiului Prefectural în data de 30 iunie 2021, ora 11:00

Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem videoconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 30.06.2021, ora 11:00.

Ordinea de zi este următoarea:

  1. Raport privind rezultatul controalelor efectuate pentru verificarea stării de salubrizare a localităţilor, cursurilor de apă, lacurilor de acumulare, bălţilor şi malurilor acestora şi a căilor de comunicaţie

Prezintă :  – Ichim Carmen Adriana – Comisar Șef , Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Buzău – disponibil aici

–  Petcu Adriana – Director, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa – disponibil aici

  1. Informare privind stadiul realizării Programului Naţional de Cadastru şi Publicitate Imobiliară la nivelul judeţului Buzău;

Prezintă :  Florescu Elena Viorica – Director, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău – disponibil aici

  1. Raport privind siguranţa în şcoli în anul 2020 – 2021, în baza Planului teritorial comun de acţiune la nivelul judeţului Buzău pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Prezintă :

  • Meiroșu Ionel, Inspector școlar general, Inspectoratul Scolar Județean Buzău – disponibil aici
  • Cueru Virgil, Inspector șef, Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău – disponibil aici
  • Pantazi Laurențiu, Inspector șef, Inspectoratul de Poliție Județean Buzău – disponibil aici
  • Tudoroiu Nicolae, Inspector șef, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău – disponibil aici
  1. Diverse

– Informare privind stadiul actual al lucrărilor pe DN10, necesare redării circulației pe ambele sensuri de rulare în zonele afectate.

Prezintă : Velicu Leon – Şef Secţie, Secţia Drumuri Naţionale Buzău

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.279/20.04.2021, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău împreună cu Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivare vor duce la îndeplinire prezentul ordin,  prin înregistrare și comunicare membrilor colegiului.

 

 

 

 

 

 

 

P R E F E C T

 

SILVIU IORDACHE