ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 21 decembrie 2021

ROMÂNIA

 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU

 ORDIN privind convocarea în şedinţă ordinară  a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău

 

Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. 66 / 01.03.2021;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 15961/15.12.2021.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

 

 O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem videoconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 21.12.2021, ora 11:00.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

  1. Informare privind măsurile dispuse în vederea supravegherii condiţiilor de desfacere a produselor alimentare şi nealimentare tradiţionale, precum şi asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică în perioada premergătoare şi în timpul Sărbătorilor de iarnă.

      Prezintă :   Cueru Virgil – Inspector şef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău – disponibil aici

                        Pantazi Laurențiu – Inspector şef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău – disponibil aici

                        Tudoroiu Nicolae –  Inspector şef, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă “Neron Lupaşcu” Buzău – disponibil aici

                        Dinulescu Nicușor- Comisar şef adjunct, Comisariatul Judetean pentru Protecţia
Consumatorilor Buzău – disponibil aici

                        Dragnea Adonis Laurenţiu – Director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru  Siguranţa Alimentelor Buzău – disponibil aici

                        Florea Cosmin Nicolae – Director executiv, Direcţia pentru Agricultură
Judeţeană  Buzău – disponibil aici

Ungureanu Cristina – Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică Buzău – disponibil aici

                       Moiseanu Constantin – Director, Direcţia Silvică Buzău – disponibil aici

                       Irimia Camelia – Coordonator – Garda Forestieră Judeţeană Buzău – disponibil aici

2. Raport privind activitatea desfăşurată de APIA – Centrul Judeţean Buzău referitoare la  sprijinul acordat fermierilor în anul 2021 – disponibil aici

        Prezintă:   Stelea Claudia – Director executiv,  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură-Centrul Judeţean Buzău

3.   Raport privind activitatea desfăşurată de către AJOFM Buzău în anul 2021, la nivelul judeţului  Buzău – disponibil aici

        Prezintă : Tociu Ionel – Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Buzău

4.  Raport privind rezultatul campaniilor de inspecţie socială derulate în cursul anului 2021 – disponibil aici

        Prezintă :  Niţă Meluţa – Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială Buzău

5.  Diverse

  Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.279/20.04.2021, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău împreună cu Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivare vor duce la îndeplinire prezentul ordin,  prin înregistrare și comunicare membrilor colegiului.

P R E F E C T

Daniel-Marian Țiclea

                

 

Contrasemnează,

Șef serviciu

Radu Gabriel

 

 

 

Avizat pentru legalitate,

Consilier juridic,

 

Buzău  862

Nr.15.12.2021