Colegiu Prefectural

Publicat în

O R D I N:   Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 30.05.2022, ora 13:00. Lucrările şedinţei vor avea loc în Sala “Dimitrie Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău. Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea: Informare cu privire la sesiunile de depunere a proiectelor cu finanțare europeană deschise în anul 2021. […]

Publicat în

ROMÂNIA    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU  ORDIN privind convocarea în şedinţă ordinară  a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău   Având în vedere: – prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; – prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. […]

Publicat în

ORDIN privind convocarea în şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău Având în vedere: – prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; – prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. […]

Publicat în

Ordinul Prefectului  nr. 494/19.07.2021 privind convocarea în ședinţă ordinară a Colegiului Prefectural în data de 26 iulie 2021, ora 10:00. Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem videoconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 26.07.2021, ora 10:00. Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea: Implementarea sistemului de management electronic al documentelor în Instituția Prefectului Județul Buzău. Prezintă: […]

Publicat în

Ordinul Prefectului  nr. 410/22.06.2021 privind convocarea în ședinţă ordinară a Colegiului Prefectural în data de 30 iunie 2021, ora 11:00 Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem videoconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 30.06.2021, ora 11:00. Ordinea de zi este următoarea: Raport privind rezultatul controalelor efectuate pentru verificarea stării de salubrizare a localităţilor, cursurilor de apă, lacurilor de acumulare, bălţilor […]

Publicat în

Având în vedere: – prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; – prevederile HG nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; – prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020; […]

Publicat în

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU   ORDIN privind convocarea în şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău Având în vedere: – prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; – prevederile HG nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 […]