Colegiu Prefectural

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 26 iulie 2021

Ordinul Prefectului  nr. 494/19.07.2021 privind convocarea în ședinţă ordinară a Colegiului Prefectural în data de 26 iulie 2021, ora 10:00.

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem videoconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 26.07.2021, ora 10:00.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

 1. Implementarea sistemului de management electronic al documentelor în Instituția Prefectului Județul Buzău.

Prezintă: Silviu Iordache – Prefect al Județului Buzău

2. Informare privind desfăşurarea campaniei agricole de vară în judeţul Buzău.

Prezintă :   Florea Cosmin Nicolae – Director, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău – disponibil aici

3. Raport privind controalele în trafic efectuate de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Buzău privind circulația animalelor.

Prezintă: Dragnea Adonis Laurenţiu – Director, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Buzău – disponibil aici

4. Informare privind gradul de realizare a programului de venituri bugetare pe primul semestru al anului 2021 la nivelul judeţului Buzău.

Prezintă: Posea Viorica – Şef administraţie,  Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău – disponibil aici

 1. Raport privind evaluarea activităţii şi rezultatele obţinute în primul semestru al anului 2021 de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii, apărarea drepturilor şi creşterea siguranţei cetăţenilor în judeţul Buzău

Prezintă: Pantazi Laurenţiu – Inspector şef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean  Buzău – disponibil aici

 1. Raport privind activitatea desfăşurată de Biroul Vamal de Interior Buzău pe semestrul I 2021

Prezintă:  Zăvoianu Cristinel – Şef Birou Vamal de Interior Buzău – disponibil aici

 1. Diverse

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.279/20.04.2021, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău împreună cu Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivare vor duce la îndeplinire prezentul ordin,  prin înregistrare și comunicare membrilor colegiului.

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 30 IUNIE 2021

Ordinul Prefectului  nr. 410/22.06.2021 privind convocarea în ședinţă ordinară a Colegiului Prefectural în data de 30 iunie 2021, ora 11:00

Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem videoconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 30.06.2021, ora 11:00.

Ordinea de zi este următoarea:

 1. Raport privind rezultatul controalelor efectuate pentru verificarea stării de salubrizare a localităţilor, cursurilor de apă, lacurilor de acumulare, bălţilor şi malurilor acestora şi a căilor de comunicaţie

Prezintă :  – Ichim Carmen Adriana – Comisar Șef , Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Buzău – disponibil aici

–  Petcu Adriana – Director, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa – disponibil aici

 1. Informare privind stadiul realizării Programului Naţional de Cadastru şi Publicitate Imobiliară la nivelul judeţului Buzău;

Prezintă :  Florescu Elena Viorica – Director, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău – disponibil aici

 1. Raport privind siguranţa în şcoli în anul 2020 – 2021, în baza Planului teritorial comun de acţiune la nivelul judeţului Buzău pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Prezintă :

 • Meiroșu Ionel, Inspector școlar general, Inspectoratul Scolar Județean Buzău – disponibil aici
 • Cueru Virgil, Inspector șef, Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău – disponibil aici
 • Pantazi Laurențiu, Inspector șef, Inspectoratul de Poliție Județean Buzău – disponibil aici
 • Tudoroiu Nicolae, Inspector șef, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău – disponibil aici
 1. Diverse

– Informare privind stadiul actual al lucrărilor pe DN10, necesare redării circulației pe ambele sensuri de rulare în zonele afectate.

Prezintă : Velicu Leon – Şef Secţie, Secţia Drumuri Naţionale Buzău

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.279/20.04.2021, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău împreună cu Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivare vor duce la îndeplinire prezentul ordin,  prin înregistrare și comunicare membrilor colegiului.

 

 

 

 

 

 

 

P R E F E C T

 

SILVIU IORDACHE

ORDIN privind convocarea în şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, 18.05.2021

Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile HG nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

O R D I N:

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem videoconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 27.05.2021, ora 11:00.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

1.Informare privind Planul Național de Redresare și Reziliență ;

Prezintă : Silviu Iordache – Prefect al Județului Buzău.

2.Raport privind activitatea Grupurilor de Acțiune Locală în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020;

Prezintă : Vioiu Cristinel, Director, Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Buzău.

3.Informare privind pregătirea campaniei de irigaţii în anul 2021 pentru asigurarea unui nivel optim de umiditate a solului în amenajările de irigaţii de utilitate publică din judeţul Buzău;

Prezintă :  Carpen Claudiu , Director, ANIF – Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Buzău.

4.Diverse

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.279/20.04.2021.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivare vor duce la îndeplinire prezentul ordin,  prin înregistrare și comunicare membrilor colegiului.

ORDIN privind convocarea în şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău din 28 Aprilie 2021

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU

 

ORDIN

privind convocarea în şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău
Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile HG nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

 

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem videoconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 28.04.2021, ora 10:00.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

 1. Informare privind Planul Național de Redresare și Reziliență ;

Prezintă : Silviu Iordache – Prefect al Județului Buzău

 1. Informare privind programul de multiplicare anual al culturilor semincere de toamnă și primăvară, admise la multiplicare ;
  Prezintă:  Feraru Constantin – Inspector Șef, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Buzău;
 2. Informare privind biodiversitatea și situația ariilor naturale protejate din județul Buzău;
  Prezintă: Bratu Dobre, Șef serviciu, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Buzău;
 3. Analiza principalilor indicatori economico-sociali ai judeţului Buzău în anul 2020;

Prezintă:  Geambașu Cornelia, Director executiv,  Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău

 

 1. Informare privind măsurile dispuse în vederea supravegherii condiţiilor de desfacere a produselor alimentare şi nealimentare tradiţionale, precum şi pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică în perioada premergătoare şi în timpul Sărbătorilor Pascale.

Prezintă :

 1. Diverse

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.279/20.04.2021.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

P R E F E C T

SILVIU IORDACHE

 

Vizat

Control de legalitate

Consilier juridic,

Crîngașu Monica Nona