Colegiu Prefectural

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 30mai 2022

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 30.05.2022, ora 13:00. Lucrările şedinţei vor avea loc în Sala “Dimitrie Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

 1. Informare cu privire la sesiunile de depunere a proiectelor cu finanțare europeană deschise în anul 2021.

Prezintă : Vioiu Cristinel  – Director, Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Buzău – disponibil aici 

 

 1. Informare privind biodiversitatea și situația ariilor naturale protejate din județul Buzău.

Prezintă : Bratu Dobre  – Șef serviciu, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Buzău – – disponibil aici 

 

 1. Raport privind rezultatul controalelor efectuate pentru verificarea stării de salubrizare a localităţilor, cursurilor de apă, lacurilor de acumulare, bălţilor şi malurilor acestora şi a căilor de comunicaţie.

Prezintă: –  Ichim Carmen Adriana  –  Comisar Șef, Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Buzău.

 • Petcu Adriana – Director, Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa    – disponibil aici 
 1. Informare privind rezultatul campaniei de împăduriri și reconstrucție ecologică și activitatea de control desfășurate în domeniul pazei fondului forestier, a recoltării, transportului și comercializării materialelor lemnoase precum și măsurile luate pentru prevenirea evenimentelor deosebite în fondul forestier administrat de Direcția Silvică Buzău.

Prezintă : Moiseanu Constantin  – Director, Direcția Silvică Buzău – – disponibil aici 

 

 1. Informare privind pregătirea campaniei de irigaţii în anul 2022 pentru asigurarea unui nivel optim de umiditate a solului în amenajările de irigaţii de utilitate publică din judeţ Buzău .

Prezintă : Carpen Claudiu  – Director, ANIF – Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Buzău – disponibil aici 

 

 1. Informare privind situaţia furnizorilor de servicii medicale care au încheiat contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate Buzău în anul 2022.

Prezintă : Oncel Eliza Roxana  – Director general, Casa de Asigurări de Sănătate Buzău – disponibil aici 

 

 1. Raport privind activitatea desfăşurată de Biroul Vamal de Interior Buzău în anul 2021.

Prezintă : Zăvoianu Cristinel – Șef Birou, Biroul Vamal de Interior Buzău – – disponibil aici 

 

 1. Diverse.

 

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.158/10.03.2022, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

 

P R E F E C T

 Daniel-Marian Țiclea

 

 

                                                                                                          Contrasemnează,

                                                                                                          Secretar General,

                                                                                                   Raluca – Ecaterina Alexandru

 

                                                                                                                                        Avizat pentru legalitate,

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Șef Serviciu,                                                                                                                                                                                                                                                                               Doinița Suditu

 

 

 

Buzău 20.05.2022

Nr. 297

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 25 noiembrie 2021

ROMÂNIA

 

 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU

 ORDIN privind convocarea în şedinţă ordinară  a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău

 

Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. 66 / 01.03.2021;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 14695/16.11.2021.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

O R D I N:

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem videoconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 25.11.2021, ora 10:00.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

Raport privind activităţile desfăşurate de Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Buzău în anul 2021. Disponibil aici.

Prezintă : Chelcan Gabriel Petru – Coordonator, Centrul de Prevenire, Evaluare şi

Consiliere Antidrog Buzău

Raport privind situația Programelor Naționale de Sănătate Curative derulate de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Buzău în anul 2021, la nivelul județului Buzău. Disponibil aici.

Prezintă: Oncel Eliza Roxana – Director general, Casa Județeană de Asigurări de
Sănătate Buzău

Raport privind depozitarea deșeurilor municipale și industriale în judeţul Buzău. Disponibil aici.

Prezintă : Ion Mădălina Elena  – Director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău

Informare privind activitatea desfăşurată de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Buzău în domeniul specific de activitate şi pentru realizarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură în anul 2021. Disponibil aici.

Prezintă : Gheorghiu Alisa – Director, Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice
Buzău

Informare privind starea fondului forestier al județului Buzău în anul 2021. Disponibil aici.

Prezintă :  Irimia Camelia – Coordonator,  Garda Forestieră Judeţeană Buzău

Informare privind modul de alocare și valorificare a biletelor de tratament balnear pe anul 2021 la Casa Județeană de Pensii Buzău, conform criteriilor aprobate de Casa Națională de Pensii Publice. Disponibil aici.

Prezintă : Androne Carmen – Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Buzău

Diverse

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.279/20.04.2021, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău împreună cu Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivare vor duce la îndeplinire prezentul ordin,  prin înregistrare și comunicare membrilor colegiului.

 

 

P R E F E C T

Daniel-Marian Țiclea             

                                                                                 Contrasemnează,

                                                                             Secretar General cu atribuții delegate

                                                                                  Iulia-Gabriela Costin

 

 

 

 

 

 

Avizat pentru legalitate,

Consilier juridic,

Amarinei Camelia

 

 

 

Buzău 16.11.2021

Nr. 805

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 29 septembrie 2021

ORDIN privind convocarea în şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău

Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificată și completată prin H.G. nr. 66 / 01.03.2021;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub nr. 11726/20.09.2021.

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

O R D I N:

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem videoconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 29.09.2021, ora 10:00.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

 1. Informare privind colectarea selectivă a deșeurilor și gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile la nivelul județului Buzău (disponibil aici).

Prezintă : Postolache Sanda Cătălina- Director executiv,  Agenţia pentru Protecţia
Mediului Buzău.

 1. Evaluarea măsurilor întreprinse pentru creșterea nivelului de siguranță a cetățenilor și asigurarea climatului de ordine publică pe timpul sezonului estival (materiale disponibile aici și aici).

Prezintă :  Pantazi Laurenţiu – Inspector Șef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău

Cueru Virgil – Inspector Șef , Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău

 1. Raport privind rezultatul controalelor pe linia prevenirii și gestionării situațiilor de urgență la unități de învățământ (disponibil aici).

Prezintă : Tudoroiu Nicolae- Inspector Șef,  Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă “Neron Lupaşcu” Buzău.

 1. Informare privind restaurarea, conservarea și protejarea monumentelor istorice din
  judeţul  Buzău (disponibil aici).

Prezintă : Căţoi Constantin – Director executiv, Direcţia pentru Cultură a Judeţulu Buzău

 1. Diverse

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.279/20.04.2021, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău împreună cu Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivare vor duce la îndeplinire prezentul ordin,  prin înregistrare și comunicare membrilor colegiului.

 

 

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 26 iulie 2021

Ordinul Prefectului  nr. 494/19.07.2021 privind convocarea în ședinţă ordinară a Colegiului Prefectural în data de 26 iulie 2021, ora 10:00.

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem videoconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 26.07.2021, ora 10:00.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

 1. Implementarea sistemului de management electronic al documentelor în Instituția Prefectului Județul Buzău.

Prezintă: Silviu Iordache – Prefect al Județului Buzău

2. Informare privind desfăşurarea campaniei agricole de vară în judeţul Buzău.

Prezintă :   Florea Cosmin Nicolae – Director, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău – disponibil aici

3. Raport privind controalele în trafic efectuate de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Buzău privind circulația animalelor.

Prezintă: Dragnea Adonis Laurenţiu – Director, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Buzău – disponibil aici

4. Informare privind gradul de realizare a programului de venituri bugetare pe primul semestru al anului 2021 la nivelul judeţului Buzău.

Prezintă: Posea Viorica – Şef administraţie,  Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău – disponibil aici

 1. Raport privind evaluarea activităţii şi rezultatele obţinute în primul semestru al anului 2021 de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii, apărarea drepturilor şi creşterea siguranţei cetăţenilor în judeţul Buzău

Prezintă: Pantazi Laurenţiu – Inspector şef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean  Buzău – disponibil aici

 1. Raport privind activitatea desfăşurată de Biroul Vamal de Interior Buzău pe semestrul I 2021

Prezintă:  Zăvoianu Cristinel – Şef Birou Vamal de Interior Buzău – disponibil aici

 1. Diverse

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.279/20.04.2021, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău împreună cu Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivare vor duce la îndeplinire prezentul ordin,  prin înregistrare și comunicare membrilor colegiului.

ȘEDINȚA COLEGIULUI PREFECTURAL DIN 30 IUNIE 2021

Ordinul Prefectului  nr. 410/22.06.2021 privind convocarea în ședinţă ordinară a Colegiului Prefectural în data de 30 iunie 2021, ora 11:00

Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem videoconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 30.06.2021, ora 11:00.

Ordinea de zi este următoarea:

 1. Raport privind rezultatul controalelor efectuate pentru verificarea stării de salubrizare a localităţilor, cursurilor de apă, lacurilor de acumulare, bălţilor şi malurilor acestora şi a căilor de comunicaţie

Prezintă :  – Ichim Carmen Adriana – Comisar Șef , Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Buzău – disponibil aici

–  Petcu Adriana – Director, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa – disponibil aici

 1. Informare privind stadiul realizării Programului Naţional de Cadastru şi Publicitate Imobiliară la nivelul judeţului Buzău;

Prezintă :  Florescu Elena Viorica – Director, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău – disponibil aici

 1. Raport privind siguranţa în şcoli în anul 2020 – 2021, în baza Planului teritorial comun de acţiune la nivelul judeţului Buzău pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Prezintă :

 • Meiroșu Ionel, Inspector școlar general, Inspectoratul Scolar Județean Buzău – disponibil aici
 • Cueru Virgil, Inspector șef, Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău – disponibil aici
 • Pantazi Laurențiu, Inspector șef, Inspectoratul de Poliție Județean Buzău – disponibil aici
 • Tudoroiu Nicolae, Inspector șef, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău – disponibil aici
 1. Diverse

– Informare privind stadiul actual al lucrărilor pe DN10, necesare redării circulației pe ambele sensuri de rulare în zonele afectate.

Prezintă : Velicu Leon – Şef Secţie, Secţia Drumuri Naţionale Buzău

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.279/20.04.2021, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău împreună cu Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivare vor duce la îndeplinire prezentul ordin,  prin înregistrare și comunicare membrilor colegiului.

 

 

 

 

 

 

 

P R E F E C T

 

SILVIU IORDACHE

ORDIN privind convocarea în şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, 18.05.2021

Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile HG nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

O R D I N:

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem videoconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 27.05.2021, ora 11:00.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

1.Informare privind Planul Național de Redresare și Reziliență ;

Prezintă : Silviu Iordache – Prefect al Județului Buzău.

2.Raport privind activitatea Grupurilor de Acțiune Locală în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020;

Prezintă : Vioiu Cristinel, Director, Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Buzău.

3.Informare privind pregătirea campaniei de irigaţii în anul 2021 pentru asigurarea unui nivel optim de umiditate a solului în amenajările de irigaţii de utilitate publică din judeţul Buzău;

Prezintă :  Carpen Claudiu , Director, ANIF – Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Buzău.

4.Diverse

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.279/20.04.2021.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivare vor duce la îndeplinire prezentul ordin,  prin înregistrare și comunicare membrilor colegiului.

ORDIN privind convocarea în şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău din 28 Aprilie 2021

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU

 

ORDIN

privind convocarea în şedinţă ordinară a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău
Având în vedere:

– prevederile art. 267 alin. (1) şi alin. (3) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile HG nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– prevederile Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 846/10.11.2020;

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Prefectul Judeţului Buzău emite următorul

 

O R D I N:

 

Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, în sistem videoconferință, Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, la data de 28.04.2021, ora 10:00.

Art. 2.  Ordinea de zi este următoarea:

 1. Informare privind Planul Național de Redresare și Reziliență ;

Prezintă : Silviu Iordache – Prefect al Județului Buzău

 1. Informare privind programul de multiplicare anual al culturilor semincere de toamnă și primăvară, admise la multiplicare ;
  Prezintă:  Feraru Constantin – Inspector Șef, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Buzău;
 2. Informare privind biodiversitatea și situația ariilor naturale protejate din județul Buzău;
  Prezintă: Bratu Dobre, Șef serviciu, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Buzău;
 3. Analiza principalilor indicatori economico-sociali ai judeţului Buzău în anul 2020;

Prezintă:  Geambașu Cornelia, Director executiv,  Direcţia Judeţeană de Statistică Buzău

 

 1. Informare privind măsurile dispuse în vederea supravegherii condiţiilor de desfacere a produselor alimentare şi nealimentare tradiţionale, precum şi pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică în perioada premergătoare şi în timpul Sărbătorilor Pascale.

Prezintă :

 1. Diverse

Art. 3. La lucrările şedinţei participă membrii și invitații Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr.279/20.04.2021.

Art. 4. Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, împreună cu Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor colegiului.

 

P R E F E C T

SILVIU IORDACHE

 

Vizat

Control de legalitate

Consilier juridic,

Crîngașu Monica Nona